Årsmøte 2020

Arrangement

Dato
26. februar kl. 18:00
Passer for
Alle
Turtyper
Arrangement, , Årsmøte
Arrangør
Hammerfest og Omegn Turlag
Turområde
Finnmarkskysten (se kart)

Velkommen til årsmøte i Hammerfest og Omegn Turlag

Sted: Baksalen skole - hovedinngangen

kl 18.00 årsmøtet.
Saksliste:
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2 valg av møteleder, sekretær og to protokollunderskrivere
Sak 3 årsmelding 2019
Sak 4 regnskap 2019
Sak 5 budsjett 2020
Sak 6 valg (valgkomité)
Sak 7 eventuelle innkommende saker


Etter årsmøte er det medlemsmøte der Tom Eirik Næss forteller og viser bilder fra Sørøya.

Saker som skal behandles må være innkommet styret senest 16 februar.

Mail: hammerfest@turistforeningen.no

Vel møtt

Årsmøte 2020

Velkommen til årsmøte i Hammerfest og Omegn Turlag Sted: Baksalen skole - hovedinngangen kl 18.00 årsmøtet. Saksliste: Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 valg av møteleder, sekretær ...

Kontaktinformasjon: