Søppelaksjon i Saksfjorden

Kystverket henter søppelet
Kystverket henter søppelet Foto: Terese Karlsen

Et knippe turledere og styremedlemmer i Hammerfest og omegn turlag ryddet naturreservatet Saksfjorden i samarbeid med Statens naturoppsyn og Hammerfest kommune første helgen i september . 

I forbindelse med at Hammerfest og omegn turlag mottok 350 000,- til rydding av kysten på Nordre Sørøya, har nå også Saksfjorden naturreservat blitt ryddet. Området forvaltes av Hammerfest kommune og Statens naturoppsyn har oppsynsvirksomhet i området. 

Saksfjorden lå tilsynelatende pen og ryddig, fri for påvirkning av menneskers aktivitet. Men ved nærmere øyensyn, og ved å gå manngard i den høye strandrugen, dukket det store mengder søppel opp. I hovedsak store plastkanner, bøtter og garn – det meste fra fiskeindustrien. 

I Saksfjorden har det aldri tidligere vært gjennomført en ryddeaksjon og dermed kunne vi gjennomføre "arkeologiske utgravinger" og jobbe oss nedover i ti-årene i plast. Lag på lag hadde det samlet seg i opp til halvannen meter dype hull i de verneverdige sanddynene. Når all plasten var fjernet, var det som lå igjen en guggete gjørme av forråtnelse. Vi satser på at naturen raskt finner tilbake!

Gjennomføringen av en slik aksjon som denne gjøres ikke uten ubetydelig innsats fra de som planlegger, rydder og fjerner søppelet. Vi må gi mye ros til alle de som stiller opp og støtter i denne sammenheng. Kystverket som henter avfallet på stranda og frakter det inn til Hammerfest og Sjøgren og Sønner som helt vederlagsfritt kjører det til Finnmark ressursselskap for forsvarlig håndtering. Vi vil også gjerne takke Hammerfest kommune som samarbeidspartner og ikke minst Statens naturoppsyn som hadde tid i en hektisk sommersesong til å bruke sine ressurser på denne ryddingen. Men aller viktigst er selve muskelkraften i ryddingen! Det skal dras, løftes og slepes søppel over lange avstander! Deltakerne og rydderne vi hadde med oss denne helgen er superhelter alle mann! 

Sist, men absolutt ikke minst – TUSEN TAKK til Miljødirektoratet som gir penger til dette! Uten den støtten hadde vi ikke klart å gjennomføre noe av dette. 


Halvveis i ryddingen er det allerede store mengder!
Halvveis i ryddingen er det allerede store mengder! Foto: Rune Somby

Skrevet av Maiken Garder 5. september 2018