Strandrydding 2020

Marin forsøpling
Marin forsøpling Foto: Edel Maria Brynjulfsen

Miljødirektoratet støtter i år 50 prosjekter som skal forebygge og redusere marin forsøpling. Hammerfest og omegn turlag er en av foreningene som mottar støtte i 2020!

"Siden 2015 har Miljødirektoratet gitt økonomisk støtte til prosjekter rettet mot opprydding eller forebygging av marin forsøpling langs kysten. Støtten går også til prosjekter langs elver, vann og innsjøer, der avfall kan havne i havet. Hensikten med ordningen er å redusere og forebygge marin forsøpling." skriver Miljødirektoratet på sine nettsider. De forteller videre at alle søknader er mottatt før vi fikk pandemien med Covid-19, noe som vil påvirke gjennomføringen av prosjektene. 

Hammerfest og omegn turlag er tildelt 400 000,- i denne runden og planen er å rydde det polulære turområdet Storsand og Gamvik på nordre del av Sørøya. Dette er et område der det er jevnt tilsig av marint søppel og det er også det området på Sørøya som brukes mest av Hammerfestinger. 

Dato for søppelaksjonen vil publiseres når vi vet mer om rettningslinjer med tanke på smittevern. 


Søppelmenge i miljøreservatet Saksfjorden sommeren 2018
Søppelmenge i miljøreservatet Saksfjorden sommeren 2018 Foto: Maiken Garder

Skrevet av Maiken Garder 10. april 2020