Strandrydding 2020

Marin forsøpling
Marin forsøpling Foto: Edel Maria Brynjulfsen

Miljødirektoratet støtter i år 50 prosjekter som skal forebygge og redusere marin forsøpling. Hammerfest og omegn turlag er en av foreningene som mottar støtte i 2020!

"Siden 2015 har Miljødirektoratet gitt økonomisk støtte til prosjekter rettet mot opprydding eller forebygging av marin forsøpling langs kysten. Støtten går også til prosjekter langs elver, vann og innsjøer, der avfall kan havne i havet. Hensikten med ordningen er å redusere og forebygge marin forsøpling." skriver Miljødirektoratet på sine nettsider. De forteller videre at alle søknader er mottatt før vi fikk pandemien med Covid-19, noe som vil påvirke gjennomføringen av prosjektene. 

Hammerfest og omegn turlag er tildelt 400 000,- i denne runden og planen er å rydde det populære turområdet Storsand og Gamvik på nordre del av Sørøya. Dette er et område der det er jevnt tilsig av marint søppel og det er også det området på Sørøya som brukes mest av Hammerfestinger. 
​​​​​​​Da søknaden ble sendt i vinter, visste vi lite om at en pandemi skulle ramme oss og legge store restriksjoner på dette arbeidet. Vi har derfor besluttet, at istedet for å arrangere en større felles ryddeaksjon, så vil vi legge til rette for at dere som turgåere kan ha mindre aksjoner på eget initiativ.

Turlaget har ryddeutstyr som dere henter gratis. Velg dere en strand og plukk det dere orker av søppel. Sørg for å sikre avfallet fra å bli tatt av vinden eller havet, men ikke for langt unna vannet slik at det er lett tilgjengelig for henting. Send turlaget en melding om hvor dere har ryddet, gjerne med en GPS merking av depoet, og vi vil organisere henting av avfallet. Vi rydder så lenge tursesongen er i gang, og vil trekke noen heldige ryddere som blir premiert for innsatsen. 

Vi håper vi med dette kan bidra til at vi holder strendene våre ryddige, og fjerner den marine forsøplingen som hele tiden siver i land. Søppelmenge i miljøreservatet Saksfjorden sommeren 2018
Søppelmenge i miljøreservatet Saksfjorden sommeren 2018 Foto: Maiken Garder

Skrevet av Maiken Garder 10. april 2020