Sørøya - et stiprosjekt i verdensklasse

Foto: Hammerfest Kommune

Uten hjelp fra 15 bachelorstudenter i Arktisk friluftsliv og naturguiding ved UiT ville neppe det kommunale stiprosjektet på Sørøya ha latt seg realisere. En T-merket tursti Sørøya på langs er nå i ferd med å bli helt ferdigmerket. 

Skrevet av Johan Grell 19. juli 2021