Støtte fra Olaf Thon Stiftelsen

Vi har søkt og fått tildelt 500.000 kr til Tyventrappa.

"Vi har gleden av å informere om at Olav Thon Stiftelsen ønsker å støtte prosjektet med kr. 500.000". Våren 2021 søkte vi støtte til Olaf Thons Stiftelsen. Men covid-19 har satt en stopp for at deres styre har kunnet møtes og ta en beslutning. Vi måtte resøke høsten 2021, og hadde nesten gitt opp vår søknad. 

Støtten kommer godt med til prosjektet. Vi har økt budsjettet til 4,7 millioner. Vi har lagt inn utbedring av stien i prosjektet, og da blir det mer kostsamt.Skrevet av Johan Grell 11. april 2022