Foto: Johan Grell

Fjellvett for en ny tid

Endret bruk av fjellet har ført til dødsulykker og flere redningsaksjoner de siste årene. DNT og Røde Kors har nå modernisert Fjellvettreglene.
Tekst: Julie Maske. Foto: Arild Eidset

De siste 10 årene har det skjedd en stor endring i friluftslivet i Norge: Stadig flere oppsøker bratt terreng på ski, og utsetter seg selv og andre for skredfare. Vinteren 2014/15 omkom fire skiløpere i snøskred. 117 personer var involvert i nestenulykker. I tillegg er det mange ulykker som ikke registreres, ifølge skredvarslingstjenesten varsom.no.


– Toppturer med randoneeutstyr har blitt den nye folkesporten. Der det tidligere var vanlig å gå rundt, går vi nå over. Fjellvettreglene må favne moderne bruk av fjellet, sier skredekspert Markus Landrø i NVE. 


Sammen med Mats Hjelle, Julia Fieler og Bjørn Arild Fjeldsbø fra Røde Kors, Jørgen Moland og Anne-Mari Planke fra DNT og fjellklatrer Cecilie Skog, har Landrø sittet i ekspertgruppen som har diskutert, revidert og modernisert fjellvettreglene.


http://www.ut.no/fjellvettreglene/

Skrevet av Johan Grell 3. mars 2016