Dagsturhyttene
Dagsturhyttene

Sponsorer av dagsturhyttene

Presentasjon av våre sponsorer

Over 230 personer har så langt tatt del i prosjektet med å bygge dagsturhyttene på Tyven og Storfjellet. (navnene kan du se her: https://www.spleis.no/project/5636)

I tillegg til dette har næringslivet bidratt. Som en takk til næringslivet vil vi på denne siden presentere de bedriftene som har bidratt med mer enn 10 000 kroner. Disse bedriftene vil også få sitt navn inngravert i hyttene.

Gagama Elektro

Elektriker bedriften Gagama Elektro har drevet installasjonsvirksomhet siden 1947, og har nærmere 50 års erfaring med skipsinstallasjoner. Vi har medarbeidere med god faglig kompetanse og et vel utbygd lager av elektromateriell. Bedriften har i dag omlag 50 ansatte på fordelt på installasjon, lager og administrasjon.

Vi har hele tiden anstrengt oss for å være i forkant av utviklingen ved å ha et løpende markedstilpasset produktutvalg fra anerkjente leverandører. Avdeling for svakstrøm/automatisering ble startet i 1993 og har medført en kompetanseheving og utvidelse av firmaet til også å innbefatte alle installasjoner innen tele-, data- og automatiserings-oppdrag. Dette gjør oss i stand til å tilby våre kunder et bredere spekter av produkter og tjenester.

Bedriften gjorde en navnejustering i 2013, og gikk fra «Petter Gagama AS» til navnet «Gagama Elektro».

H. Sjøgren og Sønner

Vi har mange å takke når firmaet nettopp rundet 70 år i bransjen. Først og fremst en stabil og ansvarsfull besetning av interesserte medarbeidere, som alltid har vært villig til å stille opp hvis bedriften ba om en håndsrekning, men også alle våre gode samarbeidspartnere, og lojale kunder.

Vår grunnlegger Herman Sjøgren må også nevnes. Han bygde opp bedriften, nesten bokstavelig sten for sten, og etterlot seg en forretningsfilosofi, som har holdt seg godt gjennom tidene. Redskaper og metoder har forandret seg, men grunntankene til Herman om driften: «… følg med i utviklingen, men hold fast med det som er stabilt», har vi forsøkt å videreføre.

Dagens og framtidens transportnæring stiller nemlig store krav til utøvere på alle plan. Dette er noe vi har jobbet hardt for å etterkomme på alle nivå. Med Herman sin strategi som førende, utvikler og former vi oss til enhver tid etter dagens og framtidens marked. Slik har vi vært en aktiv bidragsyter for å binde landet sammen med transport, helt fra opphevelse av det gamle skyssvesenet på 50-tallet og frem til i dag, hvor velferdssamfunnet i aller høyeste grad er avhengig av moderne infrastruktur og effektive og sikre transportløsninger.
Vi skal fortsatt være kjent for å levere velprøvde og sikre løsninger med god kvalitet, samtidig som vi stadig vil utfordrer gårsdagens kunnskap når vi skal utvikle fremtidens transport- og logistikksystemer.

I dag er det 3dje generasjon Sjøgren som driver firmaet framover, med Bård Sjøgren i spissen som daglig leder. Firmaet har i dag 15 ansatte og 7 leiesjåfører, som fordeles på primærfeltene, kran, avfallshåndtering, langtransport og containerutleie.
Vi er godt forankret i lokalmiljøet, og har gode forbindelser i det ganske land.

Olaf Thons dnt dtiftelse

Presentasjon kommer.

Sparebank 1 Nord Norge

Røttene til SpareBank 1 Nord-Norge går helt tilbake til 1836, da Tromsø Sparebank ble etablert som Nord-Norges første sparebank. Den var den syttende i landet.

Den første sparebanken i Norge, Christiania Sparebank, kom i 1823. Senere kom det nye banker i de fleste større byer, blant annet Bergen, Drammen, Skien og Trondheim. 

I vår landsdel kom altså Tromsø Sparebank først, i 1836. Noen år senere fikk fylket sine første bygdesparebanker. Allerede i 1843 ble Ibestad Sparebank opprettet. Vadsø Sparebank kom i 1853, Bodø Sparebank i 1857, og Alstadhaug og Vaagen Sparebank i 1859. I løpet av 1860-årene ble det opprettet enda flere bygdesparebanker, blant annet på Trondenæs, i Målselv og på Skjervøy.

Hammerfest Kommune

Presentasjon kommer.

Hammerfest Industriservice

Presentasjon kommer.

Hammerfest havn

Hammerfest generelt - og havneområdet spesielt - har over tid utviklet høy kompetanse og et bredt tilbud innen maritim virksomhet. Dette gjør Hammerfest til et naturlig servicesenter for ulike typer industri i og rundt Barentshavet. 

Nært samarbeid mellom Hammerfest Havn KF, kommune og næringsliv, er en viktig forutsetning for å kunne videreutvikle et maritimt tjenestetilbud. Vi har derfor gjennomført samarbeidsprosjektet "Porten mot Barentshavet", for å legge grunnlaget for en fremtidig styrking av Hammerfest som regionalt knutepunkt.

Polarbase - Basen for Barentshavet

Polarbase ble etablert i 1984 og startet aktiviteten sin på Fuglenes i Hammerfest kommune. I 1986 flyttet basen til Rypefjord, ca. 4 km fra Hammerfest sentrum. Siden oppstarten har Polarbase håndtert forsyning og logistikk for over 100 brønner i Barentshavet, samt utbyggingen av Hammerfest LNG og Goliat.

Kleven jakt og fiske

Presentasjon kommer.


Viggo Eriksen AS

Viggo Eriksen AS ble etablert som et enkeltmannsforetak i 1986, og omgjort til et AS i 2000. Vi har Sentral Godkjenning tiltaksklasse 2, ADK rørlegging , ADR transport av farlig gods, bergsprengere, bergsprengningsledere og ulike fagbrev innen anleggsfaget. Pr. dags dato har vi 42 ansatte, og har derfor meget god kapasitet og kompetanse for alle typer oppdrag.

Viggo Eriksen AS utfører arbeid av høy kvalitet, effektivt og til avtalt tid. Vi tar oppdrag i Hammerfest og omegn.


Hammerfest Entreprenør AS

Hammerfest Entreprenør ble etablert i 2003 etter sammenslåing av Byggsenteret Entreprenør as og Byggmesteren Nord as. Høsten 2012 ble vi en del av Veidekke

Omsetning: Første året hadde vi en omsetning på  ca. 18,5 mill. kr. I 2016 endte vi med en omsetning på ca. 138 mill.kr.

Eierskap: høsten 2012 ble vi en del av Veidekke. Dette ble vi fordi vi hadde en sterk lokal posisjon og ville bli en solid strategisk partner i et marked i vekst. Veidekkes mobile kapasitet og kompetanse innen prosjektutvikling og ledelse, kombinert med Hammerfest Entreprenørs gode lokale relasjoner, vil gjøre oss til en slagkraftig tilbyder på anleggsprosjekter knyttet til den landbaserte delen av oljevirksomheten og samferdselsprosjekter i området, i tillegg til det lokale bygg- og anleggsmarkedet, sa regionleder Nils Hæstad i Veidekke den gang.

Ansatte: Vi har i dag 27 ansatte, hvorav 3 lærlinger. Våre ansatte har lang erfaring innenfor bygg- og anlegg. Vi har inngående kompetanse innenfor betongarbeid og tømrerarbeid, mange av våre ansatte har 20-30 års erfaring. Gjennom mange års fokus på HMS/KS har våre ansatte fått kultur for å jobbe sikkert og trygt. De har vært med på kaier, bygg (totalprosjekt), bruer, vanntanker, undervannsarbeid. Vi søker stadig å øke kompetansen til våre ansatte gjennom kursing og skole.

Multilokal tilhørighet: Vi har som mål å utvikle vår bedrift videre og være konkurransedyktig slik at vi kan posisjonere oss for flere totalentrepriser. For byggherre bør det være en fordel at det bygges opp lokale miljøer som kan konkurrere med nasjonale miljøer.

Vi skal levere til avtalt tid, ha fornøyde kunder og jobben skal utføres sikkert og trygt. I våre prosjekter er vi svært opptatt av å ivareta byggherres interesser samt sikre god kvalitet. Prosjektene skal gjennomføres med de beste økonomiske løsninger for byggherre og oss som entreprenør. Våre ansatte er løsningsorientert, ikke problemorientert.


Hammerfestingen

Presentasjon kommer