Turhytta er på plass på Storfjellet
Turhytta er på plass på Storfjellet Foto: Maiken Garder

Turlaget har jobbet med å bygge dagsturhytter på Tyven og Storfjellet i et par år og har definert en eget prosjektgruppe som har vært ansvarlig for planlegging og iverksetting. Bakgrunnen for initiativet er et ønske om å tilrettelegge for lavterskel-turer i nærområdet, som samtidig er flotte utsiktspunkter. Dessuten er det godt å kunne å gå inn å spise matpakka både for barn og voksne. Vi samarbeider med Norges Handicapforbund, Hammerfest, om tilrettelegging av hytta på Storfjellet. 

I forbindelse med bygging av Baksalen skole kom vi i kontakt med Spinn arkitekter, som etter hvert ble involvert og har tegnet hyttene. Hyttene er relativt små, 15 m2, eggeformet og ser ut som en stein. De er tilpasset krevende vindforhold på fjelltoppene, inkludert et stort, solid vindu.

Montering av hyttene foregår akkurat nå i mai og juni, på dugnad, foreløpig innendørs i en av Polarbases haller. Hittil, i begynnelsen av juni, har 42 ulike personer bidratt med rundt 1000 dugnadstimer i monteringsarbeidet. Arbeidet utendørs påbegynnes i begynnelsen av juni og går alt som vi håper, står hytta på Storfjellet på plass i begynnelsen av juli og hytta på Tyven tidlig på høsten.

Lokale bedrifter, pluss leverandøren av panelene, Kebony, har vist en fantastisk vilje til å støtte gjennomføring av hyttene, både gjennom direkte økonomiske bidrag, spesiell dugnadsrabatt, gratis arbeid og utsyr, utlån av verktøy og utstyr osv. Se den imponerende lista under.

Samlet budsjett for to hytter er 1,97 millioner kroner, inkludert moms. Dette er finansiert.

Turlaget retter en stor takk til alle som har bidratt -og som fortsatt kommer til å bidra - i dette arbeidet! Vi gleder oss til åpningen.


Under byggingen av turhytta til Storfjellet
Under byggingen av turhytta til Storfjellet

Sponsorer av dagsturhyttene

https://youtu.be/Ro8fg0X8BP8

Presentasjon av våre sponsorer

Over 230 personer har så langt tatt del i prosjektet med å bygge dagsturhyttene på Tyven og Storfjellet. (navnene kan du se her: https://www.spleis.no/project/5636)

I tillegg til dette har næringslivet bidratt. Som en takk til næringslivet vil vi på denne siden presentere de bedriftene som har bidratt med mer enn 10 000 kroner. Disse bedriftene vil også få sitt navn inngravert i hyttene.

Kebony AS

Kebony AS er et norsk selskap med målsetning om å bli den ledende merkevaren og teknologibedriften innen treindustri. Tuftet på anerkjent tremodifiseringsteknologi leverer Kebony et tremateriale av overlegen kvalitet som er både miljøvennlig og kostnadseffektivt.

Kebony®-teknologien endrer permanent bærekraftige tresorter som furu og gir det egenskaper tilsvarende, og i noen tilfeller overlegent, eksklusivt tropisk tre.

Kebony overholder alle krav fra EUs seneste regulering om tømmerhogst, EU Timber Regulation (EUTR) fra 2013. For å gi bartreverk samme egenskaper som løvtreverk, bruker Kebony en væske basert på furfurylalkohol, et organisk og giftfritt biprodukt fra landbruket. Ved å varme opp det væskebehandlede treet, blir furfurylalkoholen permanent låst inn i treets cellevegger. Det gir sterkt forbedret holdbarhet og dimensjonsstabilitet, og gjør treverket sterkere og mer motstandsdyktig mot biologisk nedbrytning og tøffe værforhold – helt uten kostbar og miljøskadelig etterbehandling.

Snarere enn å bli forringet i ekstreme værforhold eller ved eksponering for varme, lys og slitasje, utvikler Kebony over tid en naturlig og attraktiv sølvgrå patina. Videre er Kebony beskyttet mot sopp, råte og andre ødeleggende mikroorganismer, noe som gjør at Kebony er ideelt for alt fra varmt, tropisk klima til våte, kalde og forblåste kyststrøk. 

https://kebony.com/no/

Gagama Elektro

Gagama Elektro er Finnmarks største elektroentreprenør. Bedriften startet sin virksomhet i 1947 og har i dag ca 50 ansatte. I 2013 flyttet bedriften inn i nye lokaler på Leirvikhøyda i Rypefjord. Her har vi moderne lokaler med «showrom» og et vel utbygget lager med installasjonsmateriell fra anerkjente leverandører. 


Bedriften har kompetanse innenfor elektroinstallasjon, automatisering tele/data etc. For å kunne utføre installasjon på en fagmessig og rasjonell måte har bedriften bygget opp en solid utstyrspark med spesialverktøy samt 2 liftbiler og 5 lifter. Dette gjør oss i stand til å tilby våre kunder et bredere spekter av produkter og tjenester.
Bedriften har 24 timers vaktordning 365 dager i året.

Aanesland Fabrikker

Aanesland fabrikker holder til på Birkeland ved Kristiansand.

Vi har vært i markedet siden 1945. Vi produserer alle typer søyler, rekkverk, håndrekker, til innvendig og utvendig bruk. Rundstokk til tak/møneåser lager vi i alle dimensjoner og lengder. 
Aanesland er landets største produsent av flaggstenger i tre. Vi tilbyr også flaggstenger i aluminium og glassfiber.
Båtmaster i tre lager vi etter kundens ønske.

Lysmaster i tre, er også en nisje hvor vi er aktuelle som leverandør. Vi har blant annet levert til Kvaløysletta i Tromsø og Akershusfestning i Oslo. Se www.norpole.no for mer informasjon.

Ettersom tiden har gått, har vi også hatt mange oppdrag for kunstnere, hvor vår ekspertise i sammen med kunstneren har gitt utslag i flotte verker.
Nasjonalturistveiprosjektet ved Steilneset i Vardø med den verdenskjente arkitekten Peter Zumthor er et av flere eksempler på dette.

Til dagsturhyttene på Storfjellet og Tyven er det Aanesland Limtre som leverer limtrematerialene til hyttene og Aanesland Fabrikker står for interiøret!

Vårt hovedmarked er hele Norge. Våre produkter blir i hovedsak solgt igjennom Monter, Carlsen Fritzøe, Maxbo, Bygger`n, Ski Bygg og Byggmakker, samt andre byggevareutsalg.

www.aaneslandfabrikker.no

Hammerfest Kommune

Hammerfest kommune gratulerer turlaget med de nye, fantastiske dagsturhyttene! Å komme seg ut på tur gjør godt for kropp og sjel og er en av de aller beste måtene å nyte det Hammerfest har å by på. Kommunen er stolt av å kunne være med å støtte turlaget i arbeidet for å gjøre naturen og utelivet tilgjengelig for alle i Hammerfest. Som turistforeningen selv så treffende sier det: Hvorfor sitte inne når alt håp er ute?

Ølen Betong

Ølen Betong er en av landets største betong- og betongvareprodusenter, med hovedkontor i Ølen ca. 5 mil øst for Haugesund (E 134). Ølen Betong ble etablert i 1974, og med mer enn 40 års erfaring kan vi stille med høy kvalitet og kompetanse, slik at du som kunde skal bli fornøyd. Vi kan levere betong, elementer og betongvarer til både større og mindre prosjekter, når og hvor kunden måtte ønske.

www.olenbetong.no

Byggpartner Hammerfest AS

Lokal leverandør av hus, hytter, betong, flislegging, renovering og rehabilitering.

Altaskifer

Skiferen i Alta er dannet gjennom millioner av år, med ekstreme temperaturer og enormt trykk. Den er utsatt for vær og vind og et klima bare vi som bor her kan trives med. Den er ett av de hardeste byggematerialene som finnes, men den må tas ut med stor varsomhet. Ofte er følsomme og erfarne hender med hammer og meisel det som skal til.

www.altaskifer.com

Monter Bloch

www.monter.no/byggevarehus/monter-bloch/

H. Sjøgren og Sønner

Vi har mange å takke når firmaet nettopp rundet 70 år i bransjen. Først og fremst en stabil og ansvarsfull besetning av interesserte medarbeidere, som alltid har vært villig til å stille opp hvis bedriften ba om en håndsrekning, men også alle våre gode samarbeidspartnere, og lojale kunder.

Vår grunnlegger Herman Sjøgren må også nevnes. Han bygde opp bedriften, nesten bokstavelig sten for sten, og etterlot seg en forretningsfilosofi, som har holdt seg godt gjennom tidene. Redskaper og metoder har forandret seg, men grunntankene til Herman om driften: «… følg med i utviklingen, men hold fast med det som er stabilt», har vi forsøkt å videreføre.

Dagens og framtidens transportnæring stiller nemlig store krav til utøvere på alle plan. Dette er noe vi har jobbet hardt for å etterkomme på alle nivå. Med Herman sin strategi som førende, utvikler og former vi oss til enhver tid etter dagens og framtidens marked. Slik har vi vært en aktiv bidragsyter for å binde landet sammen med transport, helt fra opphevelse av det gamle skyssvesenet på 50-tallet og frem til i dag, hvor velferdssamfunnet i aller høyeste grad er avhengig av moderne infrastruktur og effektive og sikre transportløsninger.
Vi skal fortsatt være kjent for å levere velprøvde og sikre løsninger med god kvalitet, samtidig som vi stadig vil utfordrer gårsdagens kunnskap når vi skal utvikle fremtidens transport- og logistikksystemer.

I dag er det 3dje generasjon Sjøgren som driver firmaet framover, med Bård Sjøgren i spissen som daglig leder. Firmaet har i dag 15 ansatte og 7 leiesjåfører, som fordeles på primærfeltene, kran, avfallshåndtering, langtransport og containerutleie.
Vi er godt forankret i lokalmiljøet, og har gode forbindelser i det ganske land.

Olaf Thons dnt stiftelse

Olav Thons DNT-stiftelse har til formål å støtte Den Norske Turistforenings landsomfattende virksomhet til fremme av fjellvandring og friluftsliv i Norge. Dette skal skje i den ånd som har preget Olav Thons interesse for og glede av å ferdes i norske fjell.

Olav Thons DNT-Stiftelse ble etablert i 1991. Den har bidratt til bygging og rehabilitering av et større antall hytter.

Sparebank 1 Nord Norge

Røttene til SpareBank 1 Nord-Norge går helt tilbake til 1836, da Tromsø Sparebank ble etablert som Nord-Norges første sparebank. Den var den syttende i landet.

Den første sparebanken i Norge, Christiania Sparebank, kom i 1823. Senere kom det nye banker i de fleste større byer, blant annet Bergen, Drammen, Skien og Trondheim. 

I vår landsdel kom altså Tromsø Sparebank først, i 1836. Noen år senere fikk fylket sine første bygdesparebanker. Allerede i 1843 ble Ibestad Sparebank opprettet. Vadsø Sparebank kom i 1853, Bodø Sparebank i 1857, og Alstadhaug og Vaagen Sparebank i 1859. I løpet av 1860-årene ble det opprettet enda flere bygdesparebanker, blant annet på Trondenæs, i Målselv og på Skjervøy.

Hammerfest Industriservice

Hammefest Industriservice

Hammerfest havn

Hammerfest generelt - og havneområdet spesielt - har over tid utviklet høy kompetanse og et bredt tilbud innen maritim virksomhet. Dette gjør Hammerfest til et naturlig servicesenter for ulike typer industri i og rundt Barentshavet. 

Nært samarbeid mellom Hammerfest Havn KF, kommune og næringsliv, er en viktig forutsetning for å kunne videreutvikle et maritimt tjenestetilbud. Vi har derfor gjennomført samarbeidsprosjektet "Porten mot Barentshavet", for å legge grunnlaget for en fremtidig styrking av Hammerfest som regionalt knutepunkt.

Polarbase - Basen for Barentshavet

Polarbase ble etablert i 1984 og startet aktiviteten sin på Fuglenes i Hammerfest kommune. I 1986 flyttet basen til Rypefjord, ca. 4 km fra Hammerfest sentrum. Siden oppstarten har Polarbase håndtert forsyning og logistikk for over 100 brønner i Barentshavet, samt utbyggingen av Hammerfest LNG og Goliat.

Kleven jakt og fiske

Her finner du klær og utstyr til enhver tur du måtte planlegge!

Viggo Eriksen AS

Viggo Eriksen AS ble etablert som et enkeltmannsforetak i 1986, og omgjort til et AS i 2000. Vi har Sentral Godkjenning tiltaksklasse 2, ADK rørlegging , ADR transport av farlig gods, bergsprengere, bergsprengningsledere og ulike fagbrev innen anleggsfaget. Pr. dags dato har vi 42 ansatte, og har derfor meget god kapasitet og kompetanse for alle typer oppdrag.

Viggo Eriksen AS utfører arbeid av høy kvalitet, effektivt og til avtalt tid. Vi tar oppdrag i Hammerfest og omegn.

Hammerfest Entreprenør AS

Hammerfest Entreprenør ble etablert i 2003 etter sammenslåing av Byggsenteret Entreprenør as og Byggmesteren Nord as. Høsten 2012 ble vi en del av Veidekke

Omsetning: Første året hadde vi en omsetning på  ca. 18,5 mill. kr. I 2016 endte vi med en omsetning på ca. 138 mill.kr.

Eierskap: høsten 2012 ble vi en del av Veidekke. Dette ble vi fordi vi hadde en sterk lokal posisjon og ville bli en solid strategisk partner i et marked i vekst. Veidekkes mobile kapasitet og kompetanse innen prosjektutvikling og ledelse, kombinert med Hammerfest Entreprenørs gode lokale relasjoner, vil gjøre oss til en slagkraftig tilbyder på anleggsprosjekter knyttet til den landbaserte delen av oljevirksomheten og samferdselsprosjekter i området, i tillegg til det lokale bygg- og anleggsmarkedet, sa regionleder Nils Hæstad i Veidekke den gang.

Ansatte: Vi har i dag 27 ansatte, hvorav 3 lærlinger. Våre ansatte har lang erfaring innenfor bygg- og anlegg. Vi har inngående kompetanse innenfor betongarbeid og tømrerarbeid, mange av våre ansatte har 20-30 års erfaring. Gjennom mange års fokus på HMS/KS har våre ansatte fått kultur for å jobbe sikkert og trygt. De har vært med på kaier, bygg (totalprosjekt), bruer, vanntanker, undervannsarbeid. Vi søker stadig å øke kompetansen til våre ansatte gjennom kursing og skole.

Multilokal tilhørighet: Vi har som mål å utvikle vår bedrift videre og være konkurransedyktig slik at vi kan posisjonere oss for flere totalentrepriser. For byggherre bør det være en fordel at det bygges opp lokale miljøer som kan konkurrere med nasjonale miljøer.

Vi skal levere til avtalt tid, ha fornøyde kunder og jobben skal utføres sikkert og trygt. I våre prosjekter er vi svært opptatt av å ivareta byggherres interesser samt sikre god kvalitet. Prosjektene skal gjennomføres med de beste økonomiske løsninger for byggherre og oss som entreprenør. Våre ansatte er løsningsorientert, ikke problemorientert.