Seniorgruppa

Foto: Gudrun Nilsen

Gunn Tove Hansen og Gudrun Nilsen har starte en turgruppe for seniorer i regi av turlaget. 

Målgruppen er seniorer og andre som kan/vill delta. Det er flere turlag som har seniorgrupper som arrangerer turer ut fra deltakernes ønsker og kapasitet.

Hensikten er å bidra til at flere kommer seg ut på tur, og da gjerne i turlagets regi. I første rekke tenker vi oss kortere turer i turlagets område, gjennomført på dagtid en dag i uken evt. hver annen uke. Vi vet at flere ønsker å komme seg mer ut på tur, men at det å gå alene for noen kan være en barriere. Fellesturer for seniorer kan bidra til inspirasjon til flere turer ute i naturen, og oppleves som tryggere å gå sammen med noen. Vi vil legge vekt på det sosiale samværet på tur og forsøke å spre turglede. Vi tar med niste og spiser lunch ute hvis mulig.

Planen er at de som deltar på turene er med å bestemmer de neste turmålene, og at vi tar hensyn til deltakernes form i valg av turer.

Vi ønsker en så enkel organisering av gruppen som mulig, og vil opprette en Facebookgruppe som deltakerne inviteres inn i.

KONTAKT OSS

Gudrun Nilsen: 415 65 952

Gunn Tove Hansen:

909 59 029