TURKORTET

Informasjon og tips turkort 2016

Hammerfest og Omegn Turlag (HOT)

Det er 12 poster på voksnes turkort, mens krav til t-skjorte/premier er som før (8 turer for t-skjorte, minimum 10 turer for å være med i trekning av hovedpremie, min 5 turer for 2. premie og min 3 turer for 3. premie). Du har dermed mulighet til å velge bort to turer på kortet, som enten er for krevende eller for lite krevende for deg.

  • Det er ikke DNT- merkede ruter eller opparbeidede stier til våre turkortposter. Det anbefales derfor at du tar med et ordentlig turkart og kompass på disse turene. Du får kjøp et godt turkart på Servicekontoret, Hammerfest Kommune og G Hagen.
  • Turpostene er å finne i turlagets turområde, dvs på Kvaløya, Nordre Sørøy, Nordre del av Seiland og Kvalsund.
  • Turterrenget især på Kvaløya er preget av større områder med stein og ur, som kan være noe utfordrende å gå i. Gode tursko, dvs fjellsko eller trekkingsko anbefales på turene, staver er også anbefalt.
  • Vi legger ved en rutebeskrivelse til hver tur, også markert på et enkelt kart som følger med turkortet. Dette er ruter som vi selv har gått opp, eller fått anbefalt av kjentfolk. Til de fleste turpostene finnes det en eller flere alternative ruter, og du står selvfølgelig fritt å velge din egen rute til turposten.
  • Været skifter ofte raskt her ved kysten, det er derfor viktig å ha med ekstra klær, mat og drikke selv på korte turer.
  • Vi arrangerer både fellesturer og ettermiddagsturer enkelte onsdager i løpet av tursesongen. Noen av disse legges til turkortposter. Så følg med i turprogrammet på vår hjemmeside og Facebookside!
  • Hammerfest og Omegn Turlag ønsker deg en riktig fin tursesong i vårt vakre og spennende turområde!
  • Vi er også takknemlig hvis du melder deg inn som medlem i Den Norske Turistforening, da vårt lokallag får støtte pr medlem fra DNT sentralt til vårt arbeide. Midlene bruker vi til å arrangere turer, samt bidra med egenandel i prosjektet vårt «Dagsturhytter på Tyven og Storfjellet».