tyventrappa - vår egen sherpatrapp

Foto: Johan Peder Grell

Bakgrunn

Vi opplever stor og økende interesse for friluftsliv i Hammerfest.  Hammerfest og omegn turlag har siden stiftelsen i 2005, sammen med andre frivillige organisasjoner og kommunen, arbeidet med å legge til rette for ulike aktiviteter bl.a. for bedre folkehelse og bolyst. På turlagets årlige turkort er alltid Tyven et av turmålene.  Etter at dagsturhytta på Tyven, bygd på dugnad av turlaget, sto ferdig i 2019, har interessen for dette turmålet økt betydelig både fra lokalbefolkning og tilreisende.   Toppen av fjellet på 418 m.o.h. kan nås enten langs anleggsvei på ca. 7 km eller sti på ca. 3 km via Revskaret og Tyvenskaret.  I disse skarene er det bratt og ulendt terreng med mye løs grus og stein.  Mange turgåere unngår derfor dette alternativet av sikkerhetsmessige årsaker.  Ei steintrapp i den mest utsatte delen av skaret vil gi en tryggere ferdsel og redusere slitasje i naturen.  


Foto: Marthe Nyvoll

I Norge er det bygd mange slike trapper, ofte kalt sherpatrapper fordi de er bygd av sherpaer fra Nepal.  I Nord-Norge er det bygd ei trapp til Keiservarden i Bodø, og ved Fjellheisen i Tromsø.  I Finnmark er det i dag ikke bygd slike trapper.  Terreng og tilgang på egnet stein skulle ligge godt til rette for bygging av steintrappa til Tyven.I juli 2020 gjennomførte turlaget, sammen med Geir Vetti fra Stibyggjaren AS, en befaring i området der vi gikk opp traseen for tiltaket.  I tillegg til bygging av steintrappa vil det være behov for rydding av stein, legging av grus og steinheller (step-stones), skilting og hvile/rasteplasser i traseen.  En kritisk faktor i slike prosjekter er tilgang på egnet stein. I flg. Vetti er tilgangen på egnet stein langs traseen meget god, og bedre enn noen andre prosjekter han har gjennomført i Norge.  Dette vil bidra til raskere gjennomføring og lavere kostnader som følge av kort transportvei av stein.

Bedrifter som har kjøpt trinn i Tyventrappa. Tilsammen er det kjøpt trinn for 1.068 750 kr. Vi er enomt takknemelige for at så mange i Hammerfest ønsker å bidra til vår prosjekt.

Tusen takk for støtten!


Coop Hammerfest SA
Monter Bloch
Privatmegleren AS
Fagforbundet Hammerfest

Runar Eriksen
Visit Hammerfest
Smågodt fra Trine AS
Finnmark Byggtjeneste AS
Marin HMS AS
IKM Testing
H.Blix AS
Hammerfest Flerfaglige
Opplæringskontor
No 19 Hammerfest AS
Rema Storsvingen
Accountor Hammerfest
G. Hagens Fond
Mørenot Aquaculture AS
Kleven Jakt & Fiske AS
Petter Frisør
Elkjøp Hammerfest
Mester Nord AS
Arctic Sea Hotel & Apartments
Centrum Eiendom
Hammerfest AS
Pro Barents AS
Enten Eller AS
FinnmarksRevisjon AS
Techs AS
Hairdate AS
Bilskade&lakk Hammerfest AS
Hammerfest servicesenter AS
GK Rør AS
Hammerfest Havn KF
Barents gym AS
Morten Dame og Herrefrisør AS
Intersport Hammerfest AS
Fun Biking AS
Wano AS
Arnt A Wærnes AS
Oss-nor Hammerfest AS
Bjarne Nilsen AS
Kolpus Tannklinikk
Hammerfest AS

Larsen Maskin og Transport AS
Atea AS
Rørtek AS
Sjøgren Gjennvinning AS
Murmesteren Hammerfest AS
Eurosko Hammerfest
Viggo Eriksen AS
Psykologspesialist
Malin Fors AS

Vår Energi
Grieg Seafood Finnmark AS
Bademiljø
Jonassen Rørservice AS

Hammerfest vgs.
Utleiesentret Hammerfest AS
Hammerfest Bil AS
Idrettslaget til Hammerfest
Brann og Redning
Arctic Kirken Hammerfest
Kvalsund Maskin og
Transport AS

Cermaq Norway AS
Hammerfest Energi
Gagama Elektro AS
Hammerfest Boknafesklaug
Norsea Polarbase AS
Byggpartner Hammerfest AS
Harila
Finnmarkskontoret AS
Hammerfest sanitetsforening
SPAR Hammerfest
Salsa Salong
Gamnes Kystfiske
Jonpe AS, Jonny Pettersen
Snaddermat fra havet

Hammerfest Entreprenør AS
Hammerfest Liftutleie AS
Proff Partner
Hammerfest Maskinforretning AS
Finnmarkssykehuset HF
Apply
BAR Eiendom
BOHUS
Gravepartner AS
10. trinn (f. 2003)
Hammerfestskolen 2019

Ole Jacob Kleven
Europris Hammerfest
Power Hammerfest
HO Motor AS
Hammerfest Auto AS
AS Bil & Bo
Kjell Bernhardsen


Seiland Explore
Bildekk AS
Bygg og Design + AS

Personalspleis fra tjenesten for
tilrettelagte tjenester

Kreativiteten
Isbjørn Eiendom AS
Sjøgata 8-10 AS           
Haugen Tannklinikk 
Hammerfest AS

Norwegian Royal Salmon
Bæivi AS
Finnmark Ressursselskap AS
Æventyr AS
Nussir ASA

Nordre Seiland Bygdelag

TOOLS
Hoddø Glasservice AS


Prosjektbeskrivelse 2022

Tiltakskart stien og Tyventrappa ​​​​​​​

Sommeren 2021 gikk til å finansiering av prosjektet. Salg av trinn til bedrifter og privatpersoner og Instagramkampanje under 4 intensive uker. Vår venner fra Nepal kom til slutt til Norge slutten av september og påbegynte arbeidet i oktober. De fire sherpaene jobbet mandag til lørdag 0700-1600 i alle typer av vær og vind. Turlag bisto med hjelp hele veien og guttan imponerte fra første stund med sin styrke, kompetanse og gode humør. Da flere prosjekt i Norge blitt forsinket måtte sherpaene reise videre etter fire uker i Hammerfest. På den tiden fikk de lagt ca 220 trappetrinn i hovedtrappa i Tyvenskaret. De fikk å ryddet stein og laget en trasse langs med stien. Sherpaene bodde på Storvannet Camping og trivdes godt der.

Sommeren 2022 håper vi å få se våre venner på nytt, og denne gangen tidliger i sesongen. Det som gjenstår er ca 50-60 trinn i hovedtrappa, trappa opp til dagsturhytten, trasseen i Revskaret og traseen i lille Tyvenskaret (se tiltakskart). Vi er i dialog med Stibyggjaren Geirr Vetti om det kommer 4 eller flere Sherpaer til sommeren. Vi har en forhåpning på at vi kan avslutte prosjektet i 2022.

Finansieringen er til nå veldig god, og vi har flere søknader ute som vi håper på positive svar på. Vi har til nå fått tilskudd av Samfunnsløftet 500.000 kr, Olaf Thons Stiftelsen 500.000 kr, Nordenfjelske Bykredit Stiftelse 200.000 kr og Amedia 40.000 kr.

Tiltakskartet at det blir 4 trappeseksjoner (5, 10,13 og 14) og til sammen bestå av ca 700 trinn over ca 1 km. Den øvrige delen av prosjektet med rydding av stein, legging av grus og steinheller, evt. klopper og skilting planlegges gjennomført og finansiert i 2022.  Lengden av traseen for hele tiltaket er 2,5 km.

 

– Gå på tur for Tyventrappa - sommeren 2021

Den neste måneden kan bli lønnsom for Hammerfest og Omegn Turlag.

Etter at Hammerfest og Omegn Turlag bygde dagsturhytte på Tyven i 2019, har interessen for dette turmålet økt fra både lokale og tilreisende. Med steintrapper i den bratteste delen av traseen vil turlaget gjøre det mulig for enda flere å gå trygt til toppen, med så liten slitasje på naturen som mulig.

– Når vi legger til rette for korte turer i nærområdet, bidrar vi både til folkehelse og bolyst. Tyven er allerede populær, og fra andre steder vet vi at steintrapper og bedre stier mer enn dobler turgåere i området. De planlagte steintrappene tar vare på naturen også når flere vil gå til Tyven, sier nesteleder Johan Grell i Hammerfest og omegn turlag. 

Samfunnsløftet i SpareBank 1 Nord-Norge har satt av en halv million kroner til prosjektet, men det er turglade hammerfestinger som skal svette, og skinne, for saken. 

Lønnsomme turbilder

Tirsdag 15 juni har nemlig Hammerfest og Omegn Turlag sammen med Hammerfest Vgs og  Sparebanken montert ei ramme utenfor Tyvenhytta. Den håper de blir aktivt brukt når turgåere foreviger seg selv, turfølget, utsikten, hytta eller kaffekoppen. For hvert turbilde som er merket med emneknaggene #samfunnsløftet og #tyventrappa på Instagram, setter Samfunnsløftet av 500 kroner for å bygge steintrapp til turmålet. Telleren stanser først på 500.000 kroner. For å nå helt dit må hammerfestingene altså dele 1.000 turbilder av seg selv eller andre.

Turglede og folkehelse

Om én måned, altså når Hammerfestdagan avsluttes 18. juli, teller banksjef Jens-Bernhard Thomassen hvor mange turbilder med ramma han finner. 

– Målet er jo å finne minst 1.000 bilder, av flere grunner. For det første kan vi da dele ut en halv million kroner fra Samfunnsløftet til Tyventrappa, og for det andre har byen fått mye turglede og investert godt i folkehelsa, sier Thomassen.