tyventrappa - vår egen sherpatrapp

Foto: Johan Peder Grell

Bakgrunn

Vi opplever stor og økende interesse for friluftsliv i Hammerfest.  Hammerfest og omegn turlag har siden stiftelsen i 2005, sammen med andre frivillige organisasjoner og kommunen, arbeidet med å legge til rette for ulike aktiviteter bl.a. for bedre folkehelse og bolyst. På turlagets årlige turkort er alltid Tyven et av turmålene.  Etter at dagsturhytta på Tyven, bygd på dugnad av turlaget, sto ferdig i 2019, har interessen for dette turmålet økt betydelig både fra lokalbefolkning og tilreisende.   Toppen av fjellet på 418 m.o.h. kan nås enten langs anleggsvei på ca. 7 km eller sti på ca. 3 km via Revskaret og Tyvenskaret.  I disse skarene er det bratt og ulendt terreng med mye løs grus og stein.  Mange turgåere unngår derfor dette alternativet av sikkerhetsmessige årsaker.  Ei steintrapp i den mest utsatte delen av skaret vil gi en tryggere ferdsel og redusere slitasje i naturen.  


I Norge er det bygd mange slike trapper, ofte kalt sherpatrapper fordi de er bygd av sherpaer fra Nepal.  I Nord-Norge er det bygd ei trapp til Keiservarden i Bodø, og ved Fjellheisen i Tromsø.  I Finnmark er det i dag ikke bygd slike trapper.  Terreng og tilgang på egnet stein skulle ligge godt til rette for bygging av steintrappa til Tyven.I juli 2020 gjennomførte turlaget, sammen med Geir Vetti fra Stibyggjaren AS, en befaring i området der vi gikk opp traseen for tiltaket.  I tillegg til bygging av steintrappa vil det være behov for rydding av stein, legging av grus og steinheller (step-stones), skilting og hvile/rasteplasser i traseen.  En kritisk faktor i slike prosjekter er tilgang på egnet stein. I flg. Vetti er tilgangen på egnet stein langs traseen meget god, og bedre enn noen andre prosjekter han har gjennomført i Norge.  Dette vil bidra til raskere gjennomføring og lavere kostnader som følge av kort transportvei av stein.

Tiltakskart stien og Tyventrappa ​​​​​​​

Det vil ikke være mulig å gjennomføre hele prosjektet i løpet av en sommersesong.  Vi vil derfor som første delprosjekt ta sikte på å ferdigstille selve trappene sommeren 2021.  Som kartet nedenfor viser, vil disse være i 4 seksjoner (5, 10,13 og 14) og til sammen bestå av ca 700 trinn over ca 1 km.  Det er denne delen av prosjektet som søkes finansiert i 2021. Den øvrige delen av prosjektet med rydding av stein, legging av grus og steinheller, evt. klopper og skilting planlegges gjennomført og finansiert i 2022.  Lengden av traseen for hele tiltaket er 2,5 km.

– Gå på tur for Tyventrappa

Den neste måneden kan bli lønnsom for Hammerfest og Omegn Turlag.

Etter at Hammerfest og Omegn Turlag bygde dagsturhytte på Tyven i 2019, har interessen for dette turmålet økt fra både lokale og tilreisende. Med steintrapper i den bratteste delen av traseen vil turlaget gjøre det mulig for enda flere å gå trygt til toppen, med så liten slitasje på naturen som mulig.

– Når vi legger til rette for korte turer i nærområdet, bidrar vi både til folkehelse og bolyst. Tyven er allerede populær, og fra andre steder vet vi at steintrapper og bedre stier mer enn dobler turgåere i området. De planlagte steintrappene tar vare på naturen også når flere vil gå til Tyven, sier nesteleder Johan Grell i Hammerfest og omegn turlag. 

Samfunnsløftet i SpareBank 1 Nord-Norge har satt av en halv million kroner til prosjektet, men det er turglade hammerfestinger som skal svette, og skinne, for saken. 

Lønnsomme turbilder

Tirsdag 15 juni har nemlig Hammerfest og Omegn Turlag sammen med Hammerfest Vgs og  Sparebanken montert ei ramme utenfor Tyvenhytta. Den håper de blir aktivt brukt når turgåere foreviger seg selv, turfølget, utsikten, hytta eller kaffekoppen. For hvert turbilde som er merket med emneknaggene #samfunnsløftet og #tyventrappa på Instagram, setter Samfunnsløftet av 500 kroner for å bygge steintrapp til turmålet. Telleren stanser først på 500.000 kroner. For å nå helt dit må hammerfestingene altså dele 1.000 turbilder av seg selv eller andre.

Turglede og folkehelse

Om én måned, altså når Hammerfestdagan avsluttes 18. juli, teller banksjef Jens-Bernhard Thomassen hvor mange turbilder med ramma han finner. 

– Målet er jo å finne minst 1.000 bilder, av flere grunner. For det første kan vi da dele ut en halv million kroner fra Samfunnsløftet til Tyventrappa, og for det andre har byen fått mye turglede og investert godt i folkehelsa, sier Thomassen.