E1 fra Veidnes til Hatter i Finnmark
E1 fra Veidnes til Hatter i Finnmark Foto: Maiken Grader

Hammerfest og omegn turlag utdanner kontinuerlig turledere gjennom DNT sin udanningsstige. Her presenterer vi turlederne som er aktive i Hammerfest og omegn turlag. Disse har enten tatt ambassadørkurs, grunnleggende turlederkurs eller sommerturlederkurs i tillegg til andre turrelaterte kurs. Når du blir med oss på tur, er det en av disse som har ansvar for å vise vei. 

Maiken Garder er utdannet sommerturleder og har ledet for Barnas turlag med et engasjement for nærturene. Hun er med i turkortgruppa som bestemmer turene på de populære turkortene til turlaget. Maiken er et aktivt styremedlem i turlaget. Hun har også ansvar for rydding av marint søppel på Sørøya med støtte fra Miljødirektoratet sommeren 2018. Maiken er pressekontakt for Hammerfest og omegn turlag og redigerer turlagets nettsider. 

Trond Hansen er styreleder i Hammerfest og omegn turlag og utdannet sommerturleder. Han liker litt lengre overnattingsturer, gjerne over flere dager og til nye steder. Trond er kontaktperson for turutvalget som planlegger fellesturene til turlaget. 

Rune Berg er grunnleggende turleder og har vært engasjert i Barnas turlag i en årrekke med fokus på de litt mer krevende turer. Rune er å finne som turleder på de fleste overnattingsturer med barn og ungdom både sommer og vinter. 

Maria Sørhus er sommarturleiar. Vestlendingen har særleg interesse for lokale søppelryddeaksjonar og lågterskelturar i nærmiljøet. Saman med Farid Sido og Trond Hansen arrangerer ho "ferskingturar" for personar med lite eller ingen turerfaring, men som gjerne vil på tur. Motivasjonen for slike turar er at endå fleire skal få oppleva gledene ved friluftsliv.

Terese Karlsen er sommerturleder og har vært aktiv i Hammerfest og omegn turlag i flere år, både som turleder, styremedlem og medlem i turkortgruppa. Turen til Tarhalsen med overnatting er en årlig tur Terese leder sammen med Bente. 

Svenne Naumann er grunnleggende turleder og har en plan om å starte et lavterskel-turtilbud på ettermiddagen - som lar seg kombinere med jobbhverdagen - for alle som har lyst å komme seg ut.

Bente Johanson er utdannet sommerturleder og er spesielt engasjert i turer på Sørøya der hun også har sitt sommerhus. Bente har hvert år en fellestur til Tarhalsen, som for mange er en obligatorisk tur for sommeren. Bente er også med i turkortgruppa som legger turene for både turkort og nærturkort. 

Agatha Nyvoll Åsheim er ny-utdannet turleder og engasjert i DNT ung.

Svein Nilsen er grunneleggende turleder. Den årlige skituren fra Aisaroavi til Skaidi er Svein fast turleder for sammen med Gudrun N. Svein er med i prosjektgruppa som realiserer dagsturhyttene på Tyven og Storfjellet sammen med Gudrun R og Johan. 

Dagfinn Bakklund er grunnleggende turleder, klatreinstruktør inne, padleinstruktør, telemarkinstruktør og 
snowboardinstruktør. Han har vært en viktig bidragsyter i arrangement som Opp-TUR, helgeturer til Sørøya og dugnadsarbeid i forbindelse med søppelaksjon. 

Britt Småvik har vært aktiv i DNT hele livet og er tidligere styreleder i Hammerfest og omegn turlag. Britt er grunnleggende turleder og kursleder.

Tor Arild Guleng har vært med på turer i snart 10 år og delaktig som turleder og aktivitetsskaper i 5 år. Han er en aktiv klatrer, skikjører og seiler med en konstant kløe etter å prøve nye ting!

Gudrun Rollefsen er grunnleggende turleder. Hun er prosjektleder for dagsturhyttene på Tyven og Storfjellet der hun jobber tett sammen med Johan og Svein. Gudrun har lenge sittet som et aktivt styremedlem i turlaget.  

Ellen-Johanne er den av våre turledere med flest instruktør og veilederkurs. Hun er også den med høyest utdannelse innen friluftsliv, natur og miljø i vår forening. Av kurskompetanse kan hun skilte med at hun i tillegg til å være sommerturleder og kursleder har følgende sertifiseringer;

Klatreinstruktør sport 
Fjellkursleder 
Telemarkinstruktør 
Snowboardinstruktør 
Ungdomsturleder 
Barnas turleder 

Kirsten Myhre Hansen er grunnleggende turleder og aktiv i seniorgruppa sammen med Gunn Tove og Gudrun N. 

Farid Sido er sommerturleder og en aktiv turleder både sommer og vinter. Farid er sammen med Maria og Trond en aktiv pådriver for ferskingturene som er et lavterskeltilbud for de med lite turerfaring, men som ønsker å kommer mer ut. 

Hilde Lund er grunnleggende turleder og styremedlem i Hammerfest og omegn turlag. Hilde er også med i turkortgruppa som bestemmer turene på de populære turkortene. 

Johan Peder Grell
er opprinnelig fra Göteborg i Sverige. Han har bodd i Finnmark i 20 år og er en  ivrig fluefisker og barneskolelærer. Johan er grunnleggende turleder og nestleder i styret til Hammerfest og omegn turlag. Johan har også vært med i prosjektgruppa for å realisere dagsturhyttene på Storfjellet og Tyven sammen med Gudrun og Svein.  

Gunn Tove Hansen er grunnleggende turleder og styremedlem i Hammerfest og omegn turlag. Gunn Tove er en aktiv leder for Seniorgruppa sammen med Gudrun N og med Kirsten Myhre Hansen som turleder. Hun er medlem og kontaktperson for merkegruppa som sørger for klare og tydelige T merkede stier i våre turområder. Sammen med Viggo Karlstad og Kirsten Myhre Hansen leder hun dagsturer i Porsa Neverfjord området. 

Gudrun Nilsen er grunnleggende turleder og en aktiv leder av seniorgruppa sammen med Gunn Tove. Gudrun er leder av turkortkortgruppa, og har deltatt i planlegging og organisering av turkortene de siste 10 årene. Hun er turlagets kontaktperson til Friluftsrådets Perleturer. Gudrun er medlem av merkegruppa som planlegger og gjennomfører merking av ruter på Kvaløya. Gudrun er også en primus motor for dagsturhyttene, en eminent ruteplanlegger og et aktivt styremedlem! Den årlige skituren fra Aisaroivi til Skadi er Gudrun fast turleder for sammen med Svein. Hun har i tillegg minst en sommertur eks.vis "toppturer" som Svartfjellet, Stortinden, Torskefjordfjellet, eller turer på Seiland. Gudrun er kontaktperson for turkortene.  

Caroline Alzein er ny-utdannet grunnleggende turleder og engasjert i DNT ung.